Kde hľadať zákony?

Ak potrebujete nájsť nejaký zákon alebo pojem z nejakého zákona, najjednoduchšie je to skúsiť prostredníctvom vyhľadávača (napr. Google).

Môže však nastať niekoľko problémov:

 1. Môžete byť odkázaní na stránku, kde je neaktuálna verzia zákona - mnohé zákony sú často novelizované a práve posledná novelizácia môže byť pre vás podstatná.
 2. Zákon na stránke je nepresne citovaný.
 3. Na stránke je zobrazený subjektívny názor autora, nie presná citácia zákona a nemusí to byť zrejmé.
 4. Nemáte plnú istotu, že zobrazené informácie sú dôveryhodné.

Ako na to, aby ste potrebnú mieru dôveryhodnosti získali?

 1. Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy a sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov.
 2. V Zbierke zákonov je autorizovaný zdroj textu zákona.
 3. Elektronickú zbierku zákonov má na starosti Ministerstvo spravodlivosti.
  1. Elektronická podoba zbierky zákonov Slovenskej republiky nie je právne záväzná a má iba informatívny charakter. Chce sa po vás:
   1. Názov (napr. Trestný zákon)
   2. Číslo čiastky
   3. Číslo predpisu
   4. Rok
  2. Tieto informácie nemusíte vedieť a potom si ich hľadáte niekde inde.
 4. Ak Vám tento spôsob nevyhovuje, môžete ísť na inú stránku Ministerstva spravodlivosti, kde sídli JASPI - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI určený pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov
  1. Ak niečo potrebujete na JASPI nájsť, je veľmi žiadúce vedieť presné číslo zákona - napr. 300/2005, čo bežne človek nemusí vedieť.
 5. Alebo môžete využiť tento slovník – pri nájdenom pojme je uvedený presný názov zákona a je aj odkaz priamo na znenie zákona. Čiže vám stačí len vedieť pojem, ktorý vás zaujíma, ostatné za vás spraví slovník.
  1. Slovník sa odkazuje na dôveryhodnú stránku s aktuálnymi zneniami zákonov.
  2. Odkaz na stranku: http://www.zakonypreludi.sk/
  3. Ako je na stránke uvedené „Zákony pre ľudí prinášajú právne predpisy Zbierky zákonov v aktuálnom úplnom znení. Zdarma, bez registrácie, s jednoduchou obsluhou, skrátka pre ľudí."

Odkazy na ďalšie služby

JASPI - Aktuálne znenia zákonov Ministerstva spravodlivosti

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI je určený pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov. Systém JASPI vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti je majetkom štátu.

Elektronická zbierka zákonov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Elektronická podoba zbierky zákonov slovenskej republiky nie je právne záväzná a má iba informatívny charakter.

Zákony pre ľudí od S-EPI, s.r.o.

Na zákony uverejnené na tejto stránke sú odkazy zo slovníka.

Zákony pre ľudí prinášajú právne predpisy Zbierky zákonov v aktuálnom úplnom znení. Zdarma, bez registrácie, s jednoduchou obsluhou, skrátka "pre ľudí".