128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)