Zmluva o Európskej únii

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Zmluva o Európskej únii, konsolidované znenie (ZEÚ) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
  • PREAMBULA (Zmluva o EÚ)
  • HLAVA I - SPOLOČNÉ USTANOVENIA (Zmluva o EÚ) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
  • HLAVA II - USTANOVENIA O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH (Zmluva o EÚ) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
  • HLAVA III - USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH (Zmluva o EÚ) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
  • HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI (Zmluva o EÚ) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
  • HLAVA V - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE (Zmluva o EÚ) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • HLAVA VI - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (Zmluva o EÚ) Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.