Zákon č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa)
  • Úvodné ustanovenia Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • Povinnosti predávajúceho (zákon o ochrane spotrebiteľa) Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
  • Informačné povinnosti (zákon o ochrane spotrebiteľa) Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
  • Orgány verejnej správy (zákon o ochrane spotrebiteľa) Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
  • Záverečné ustanovenia (zákon o ochrane spotrebiteľa) Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
  • Účinnosť zákona
  • Príloha č. 1 - OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ