Zákon č. 431/2002 Z. z. (o účtovníctve)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. (o účtovníctve) - základné údaje
 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (zákon o účtovníctve) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • DRUHÁ ČASŤ - ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY (zákon o účtovníctve) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • TRETIA ČASŤ - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (zákon o účtovníctve) Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - REGISTER (zákon o účtovníctve) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • PIATA ČASŤ - SPÔSOBY OCEŇOVANIA (zákon o účtovníctve) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • ŠIESTA ČASŤ - INVENTARIZÁCIA (zákon o účtovníctve) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • SIEDMA ČASŤ - ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA (zákon o účtovníctve) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • ÔSMA ČASŤ - OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO (zákon o účtovníctve) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • DEVIATA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (zákon o účtovníctve) Skryť 19 podradených uzlov. Zobraziť 19 podradených uzlov.
 • Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o účtovníctve)