Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O štruktúrovanej verzii zákona
 • Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) - základné údaje Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Trestný čin (Trestný zákon) Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
 • Trest a ochranné opatrenie (Trestný zákon) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Druhy trestov (Trestný zákon) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Druhy ochranných opatrení (Trestný zákon) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Základné zásady ukladania sankcií (Trestný zákon) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Trestný čin a spôsoby jeho spáchania (Trestný zákon, Výklad pojmov) Skryť 13 podradených uzlov. Zobraziť 13 podradených uzlov.
 • Ujma na zdraví (Trestný zákon, Výklad pojmov) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Škoda (Trestný zákon) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Osoba (Trestný zákon) Skryť 17 podradených uzlov. Zobraziť 17 podradených uzlov.
 • Skupina osôb (Trestný zákon) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Vec (Trestný zákon) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Nakladanie s odpadmi (Trestný zákon)
 • Prostitúcia, pornografia a detské pornografické predstavenie (Trestný zákon) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Cudzia moc (Trestný zákon) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Ústavné zriadenie (Trestný zákon)
 • Krízová situácia (Trestný zákon)
 • Prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu (Trestný zákon) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Počítanie času (Trestný zákon)
 • Svojvoľné vzdialenie (Trestný zákon)
 • Závažnejší spôsob konania (Trestný zákon)
 • Osobitný motív (Trestný zákon)
 • Trestné činy proti životu a zdraviu (Trestný zákon) Skryť 21 podradených uzlov. Zobraziť 21 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (Trestný zákon) Skryť 21 podradených uzlov. Zobraziť 21 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti rodine a mládeži (Trestný zákon) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Trestné činy voči majetku (Trestný zákon) Skryť 35 podradených uzlov. Zobraziť 35 podradených uzlov.
 • Trestné činy hospodárske (Trestný zákon) Skryť 31 podradených uzlov. Zobraziť 31 podradených uzlov.
 • Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu (Trestný zákon) Skryť 22 podradených uzlov. Zobraziť 22 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti republike (Trestný zákon) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach (Trestný zákon) Skryť 27 podradených uzlov. Zobraziť 27 podradených uzlov.
 • Trestné činy voči iným právam a slobodám (Trestný zákon) Skryť 19 podradených uzlov. Zobraziť 19 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti (Trestný zákon) Skryť 10 podradených uzlov. Zobraziť 10 podradených uzlov.
 • Trestné činy vojenské (Trestný zákon) Skryť 16 podradených uzlov. Zobraziť 16 podradených uzlov.
 • Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové (Trestný zákon) Skryť 23 podradených uzlov. Zobraziť 23 podradených uzlov.
 • Vojna (Trestný zákon) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.