Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - základné údaje Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Vymedzenie niektorých pojmov (BOZP) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe (BOZP) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Všeobecné zásady prevencie (BOZP)
 • Povinnosti zamestnávateľa (BOZP) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Práva a povinnosti zamestnancov (BOZP) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov (BOZP) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (BOZP) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Oprávnenie na činnosť (BOZP)
 • Preukaz, osvedčenie a doklad pre pracovné činnosti (BOZP)
 • Vznik pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie (BOZP) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Spolupráca zamestnávateľov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
 • Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť (BOZP) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
 • Preventívne a ochranné služby (BOZP) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Výchova a vzdelávanie (BOZP) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Pôsobnosť akreditačnej komisie (BOZP)
 • Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov (BOZP)
 • Transformácia Technickej inšpekcie na a.s. (BOZP) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Prílohy k zákonu (BOZP) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.