Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre) - slovník pojmov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre) – základné údaje Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Vymedzenie základných pojmov (kritická infraštruktúra) Skryť 14 podradených uzlov. Zobraziť 14 podradených uzlov.
 • Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Kritériá (kritická infraštruktúra) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Povinnosti prevádzkovateľa (kritická infraštruktúra)
 • Bezpečnostný plán (kritická infraštruktúra)
 • Kontaktná osoba (kritická infraštruktúra)
 • Citlivá informácia (kritická infraštruktúra)
 • Vyradenie prvku a prvku európskej kritickej infraštruktúry zo sektora
 • Priestupky (kritická infraštruktúra)
 • Iné správne delikty (kritická infraštruktúra)