Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Úvodné informácie k štruktúrovanej verzii smernice
  • PREAMBULA (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS)
  • KAPITOLA I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
  • KAPITOLA II - VNÚTROŠTÁTNE RÁMCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI SIETÍ A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
  • KAPITOLA III - SPOLUPRÁCA (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • KAPITOLA IV - BEZPEČNOSŤ SIETÍ A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PREVÁDZKOVATEĽOV ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • KAPITOLA V - BEZPEČNOSŤ SIETÍ A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV POSKYTOVATEĽOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • KAPITOLA VI - NORMALIZÁCIA A DOBROVOĽNÉ OZNAMOVANIE (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • KAPITOLA VII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
  • PRÍLOHY Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.