NKIVS

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O štruktúrovanej forme NKIVS
 • Manažérske zhrnutie
 • Úvod Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Ciele, princípy a prístup k procesu informatizácie v období 2014 – 2020 Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Strategická architektúra verejnej správy Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Referenčná architektúra konkrétnych riešení Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Priority informatizácie verejnej správy Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Návrh realizácie Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Záver
 • Súvisiace dokumenty
 • Slovník pojmov Skryť 61 podradených uzlov. Zobraziť 61 podradených uzlov.
 • Použitá literatúra