Organizačný poriadok Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • O štruktúrovanej forme Organizačného poriadku
  • Zoznam skratiek
  • Všeobecná časť Skryť 13 podradených uzlov. Zobraziť 13 podradených uzlov.
  • Osobitná časť Skryť 16 podradených uzlov. Zobraziť 16 podradených uzlov.
  • Záverečná časť Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.