Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Základné ustanovenia (§ 1, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Vymedzenie základných pojmov (§ 2, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Vymedzenie ďalších pojmov (§ 3, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 20 podradených uzlov. Zobraziť 20 podradených uzlov.
 • Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (§ 4, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Organizácia správy informačných technológií verejnej správy (§ 5, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy (§ 6, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§ 7, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Pôsobnosť orgánu vedenia (§ 8, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§ 9, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Národná koncepcia (§ 10, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • § 11 - § 17 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy / Skupina paragrafov (Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • § 18 - § 23 Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy / Skupina paragrafov (Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Štandardy a výkladové stanoviská (§ 24, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Základné číselníky (§ 25, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (§ 26, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Osobitné postupy (§ 27, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Zásady určovania orgánu riadenia (§ 28, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Správne delikty (§ 29, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 30, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov úradom podpredsedu vlády (§ 31, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Platnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. (§ 32, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Prechodné ustanovenia (§ 33, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§ 34, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)
 • Zrušovacie ustanovenia (§ 35, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)