National Security Strategy of the United States of America

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Preface
  • INTRODUCTION Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • PILLAR I - Protect the American People, the Homeland, and the American Way of Life Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
  • PILLAR II - Promote American Prosperity Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
  • PILLAR III - Preserve Peace Through Strength Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • PILLAR IV - Advance American Influence Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • The Strategy in a Regional Context Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
  • Conclusion