Práca s prezentáciami v prostredí MS PowerPoint - strom vedomostí pre úroveň stredných škôl

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Úvodná informácia k ovládaniu aplikácie Lewik
 • O strome vedomostí Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Úvod do práce s prezentačnými programami Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
 • Úvod do práce s MS PowerPoint Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Opis pracovného prostredia MS PowerPoint Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • MS PowerPoint pre začiatočníkov Skryť 10 podradených uzlov. Zobraziť 10 podradených uzlov.
 • MS PowerPoint pre mierne pokročilých Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
 • MS PowerPoint pre pokročilých Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Tvorba a prednes prezentácie Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Doplnkové informácie (MS PowerPoint) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Didaktické aspekty výučby práce s prezentáciami a prezentačným programom Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Často kladené otázky k MS PowerPoint (FAQ)
 • Najčastejšie problémy (MS PowerPoint)