Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O strome (Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR)
 • Predmet úpravy (§ 1, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Tvorba právnych predpisov (§ 2, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Jazyk právneho predpisu (§ 3, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Obsah právneho predpisu (§ 4, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Systematika členenia právneho predpisu (§ 5, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Novelizácia právneho predpisu (§ 6, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Náležitosti návrhu právneho predpisu (§ 7, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Portál (§ 8, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Predbežná informácia (§ 9, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Pripomienkové konanie (§ 10, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Podpisovanie právneho predpisu (§ 11, Prvá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Zbierka zákonov (§ 12, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Iné akty (§ 13, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Elektronická zbierka zákonov (§ 14, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Formálna publicita Zbierky zákonov (§ 15, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Použitie jazyka v zbierke zákonov (§ 16, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Listinná a elektronická forma vyhlásenia právnych predpisov (§ 17, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Osobitné ustanovenia o opatrení (§ 18, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Platnosť, účinnosť a záväznosť (§ 19, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Akty medzinárodného práva (§ 20, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Vyhlasovanie v zbierke zákonov (§ 21, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Formálne náležitosti zbierky zákonov (§ 22, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Distribúcia zbierky zákonov (§ 23, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Nedostupnosť Slov-Lexu (§ 24, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Oprava chýb v zbierke zákonov (§ 25, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 26 - § 29, Druhá časť, Zákon č. 400/2015 Z. z.)