ZÁKON 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • PRVÁ HLAVA ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Skryť 13 podradených uzlov. Zobraziť 13 podradených uzlov.
 • PRVÝ DIEL INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • DRUHÝ DIEL OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • TRETÍ DIEL PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • ŠTVRTÝ DIEL POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • PIATY DIEL OBMEDZENIA Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • PRVÝ DIEL VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • DRUHÝ DIEL BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • TRETÍ DIEL POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • ŠTVRTÝ DIEL ZODPOVEDNÁ OSOBA Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • ŠTVRTÁ HLAVA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • PRVÁ HLAVA ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • DRUHÁ HLAVA PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • TRETIA HLAVA PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • ŠTVRTÁ HLAVA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • ŠTVRTÁ ČASŤ OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • PRVÁ HLAVA POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • DRUHÁ HLAVA KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • TRETIA HLAVA KONTROLA Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
 • ŠIESTA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.