ZÁKON 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • § 1 Predmet zákona
  • § 2 Základné pojmy
  • § 3 Technická norma a technická normalizačná informácia
  • § 4 Úrad
  • § 5 Rada
  • § 6 Technická komisia
  • Tvorba slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
  • Priestupky a iné správne delikty Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
  • § 21 Účinnosť