ZÁKON 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÁ ČASŤ Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
  • DRUHÁ ČASŤ OSOBITNÁ ČASŤ Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
  • TRETIA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.