OBČIANSKY ZÁKONNÍK 40/1964 Zb.

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
  • DRUHÁ ČASŤ VECNÉ PRÁVA Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • ŠIESTA ČASŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • SIEDMA ČASŤ DEDENIE Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
  • ÔSMA ČASŤ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO Skryť 20 podradených uzlov. Zobraziť 20 podradených uzlov.
  • DEVIATA ČASŤ ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA Skryť 23 podradených uzlov. Zobraziť 23 podradených uzlov.