121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • 121/2000 Sb.
 • ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • ČÁST DRUHÁ Změna zákona o oceňování majetku Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST TŘETÍ zrušena Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST ČTVRTÁ zrušena Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST PÁTÁ Změna živnostenského zákona Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o daních z příjmů Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST SEDMÁ zrušena Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST OSMÁ Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST DEVÁTÁ zrušena Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST JEDENÁCTÁ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • ČÁST DVANÁCTÁ ÚČINNOST Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Příloha 1 Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl
 • Příloha 2 Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelém
 • Příloha 3 Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle § 99g odst. 2
 • Vybraná ustanovení novel Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.