455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • 455/1991 Sb.
 • ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • ČÁST DRUHÁ DRUHY ŽIVNOSTÍ Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • ČÁST TŘETÍ Rozsah živnostenského oprávnění Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • ČÁST ČTVRTÁ VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • ČÁST PÁTÁ ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Příloha 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příloha 4 ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
 • Vybraná ustanovení novel Skryť 15 podradených uzlov. Zobraziť 15 podradených uzlov.
 • Čl.III zákona č. 58/2005 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.III zákona č. 131/2006 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.
 • Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb. Přechodné ustanovení
 • Čl.II zákona č. 130/2008 Sb. Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona
 • Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb. Přechodné ustanovení
 • Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. XXII zákona č. 227/2009 Sb. zrušen
 • § 26 zákona č. 145/2010 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. VIII zákona č. 155/2010 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. V zákona č. 119/2012 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. II zákona č. 169/2012 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. IV zákona č. 199/2012 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. VII zákona č. 221/2012 Sb. Přechodné ustanovení
 • Čl. IV zákona č. 234/2013 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. VII zákona č. 303/2013 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. II zákona č. 309/2013 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. II zákona č. 140/2014 Sb. Přechodná ustanovení
 • § 73 zákona č. 206/2015 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl. V zákona č. 267/2015 Sb. Přechodná ustanovení
 • Čl.IV zákona č. 126/2016 Sb. Přechodné ustanovení
 • Čl. VI zákona č. 229/2016 Sb. Přechodná ustanovení
 • § 48 zákona č. 65/2017 Sb. Přechodné ustanovení
 • Čl.II zákona č. 289/2017 Sb. Přechodná ustanovení