Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O štruktúrovanej verzii nariadenia (GDPR)
 • PREAMBULA
 • KAPITOLA I - Všeobecné ustanovenia (GDPR) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • KAPITOLA II - Zásady (GDPR) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • KAPITOLA III - Práva dotknutej osoby (GDPR) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • KAPITOLA IV - Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (GDPR) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • KAPITOLA V - Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (GDPR) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • KAPITOLA VI - Nezávislé dozorné orgány (GDPR) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • KAPITOLA VII - Spolupráca a konzistentnosť (GDPR) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • KAPITOLA VIII - Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie (GDPR) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • KAPITOLA IX - Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania (GDPR) Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • KAPITOLA X - Delegované akty a vykonávacie akty (GDPR) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • KAPITOLA XI - Záverečné ustanovenia (GDPR) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Data Protection Impact Assessment - DPIA (GDPR) Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
 • Usmernenie ku GDPR - Zodpovedná osoba Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
 • Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov v dôsledku GDPR Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Zaujímavé linky a odkazy (GDPR) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.