Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a regulačný rámec prevádzky bezpilotných lietadiel (dronov)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O strome vedomostí
 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
 • Rozhodnutie Dopravného úradu SR č. 1/2015 z 19.08.2015 (drony, UAV, UAS, RPAS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
  • Všeobecné ustanovenia (Článok 1)
  • Definície základných pojmov (Článok 2) Skryť 15 podradených uzlov. Zobraziť 15 podradených uzlov.
  • Podmienky vykonávania letov (Článok 3, UAV, RPAS)
  • Vykonávanie letov v riadenom vzdušnom priestore (Článok 4, RPAS, UAV)
  • Vykonávanie letov lietadlami s MTOW nad 20 kg (Článok 5, dron, RPAS, UAV) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • Záverečné a zrušovacie ustanovenia (Článok 6)
 • Lietadlá spôsobilé letu bez pilota - právna regulácia (drony, UAV, UAS, RPAS) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Ďalšie informačné zdroje z oblasti civilného letectva Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Zaujímavé webové adresy a internetové články k téme civilného letectva a dronov Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.