Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a regulačný rámec prevádzky bezpilotných lietadiel (dronov)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • O strome vedomostí
  • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) Skryť 12 podradených uzlov. Zobraziť 12 podradených uzlov.
  • Rozhodnutie Dopravného úradu SR č. 1/2015 z 19.08.2015 (drony, UAV, UAS, RPAS) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
  • Lietadlá spôsobilé letu bez pilota - právna regulácia (drony, UAV, UAS, RPAS) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
  • Ďalšie informačné zdroje z oblasti civilného letectva Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
  • Zaujímavé webové adresy a internetové články k téme civilného letectva a dronov Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.