Strategická priorita - Manažment údajov (v pôsobnosti ÚPVIaI)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Informácia o dokumente Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • Úvodný pohľad (Kap. 1) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • Ciele realizácie (Kap. 2) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • Organizácia (Kap. 3) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • Stratégia (Kap. 4) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
  • Architektúra riešenia (Kap. 5) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
  • Realizácia (Kap. 6) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • Udržateľnosť a financovanie (Kap. 7)
  • Prílohy (Kap. 8) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.