Nariadenie vlády SR 36/2015 Z. z. (ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O štruktúrovanej verzii Nariadenia vlády SR 36/2015 Z. z.
 • Preambula
 • Predmet úpravy (§ 1)
 • Všeobecné požiadavky (§ 2)
 • Platba na pestovanie cukrovej repy (§ 3)
 • Platba na pestovanie chmeľu (§ 4)
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou (§ 5) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou (§ 6) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou (§ 7) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou (§ 8) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Platba na pestovanie rajčiakov (§ 9)
 • Platba na chov bahníc, jariek a kôz (§ 10) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka (§ 11) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka (§ 12) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • Predkladanie žiadosti (§ 13)
 • Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb (§ 14)
 • Spoločné ustanovenia (§ 15)
 • Sumy priamych platieb (§ 16)
 • Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016 (§ 16a)
 • Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017 (§ 16b)
 • Záverečné ustanovenia (§ 17, § 18)
 • Prílohy k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z. Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.