Karel Čapek - RUR (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • OSOBY
  • PŘEDEHRA Skryť 10 podradených uzlov. Zobraziť 10 podradených uzlov.
  • DĚJSTVÍ PRVNÍ Skryť 14 podradených uzlov. Zobraziť 14 podradených uzlov.
  • DĚJSTVÍ DRUHÉ Skryť 10 podradených uzlov. Zobraziť 10 podradených uzlov.
  • DĚJSTVÍ TŘETÍ Skryť 13 podradených uzlov. Zobraziť 13 podradených uzlov.
  • Znění textu
  • Linky a odkazy
  • Život a doba spisovatele Karla Čapka v datech
  • První vydání knih Karla Čapka