« Späť na zoznam zákonov

Zákony nepriradené konkrétnym orgánom verejnej moci

Zákony nepriradené konkrétnym orgánom verejnej moci.

Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy

Červený kríž

Odboj

Doba neslobody

Zmena vlastníckych vzťahov a inštitúcií po r. 1989

Zrušenie federálnych inštitúcií po rozdelení Československa

Spravodajské činnosti

Rôzne

Odškodnenia

Nájom a podnájom

Európa a EÚ

Zmeny meny (obsolentné zákony)

Preukazovanie pôvodu majetku

Komory

Nepočujúci