« Späť na zoznam zákonov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

V pôsobnosti orgánu verejnej moci