« Späť na zoznam zákonov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štatistika

Registre

Zákon č. 272/2015 Z. z.
o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene…