« Späť na zoznam zákonov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V pôsobnosti orgánu verejnej moci