« Späť na zoznam zákonov

Národný bezpečnostný úrad

Platné zákony v pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu.

V pôsobnosti orgánu verejnej moci