« Späť na zoznam zákonov

Národná banka Slovenska

Platné zákony v pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

Národná banka

Bankový sektor

Poisťovníctvo a povinné poistenie

Dôchodkové a stavebné sporenie

Ďalšie zložky finančného sektora

Zákon č. 371/2014 Z. z.
o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene…

Platobný styk a platobné služby

Euro