« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Cestná infraštruktúra

Cestná doprava

Zákon č. 387/2015 Z. z.
o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene…

Železničná doprava

Vodná doprava

Letecká doprava

Poštové služby

Elektronické komunikácie

Cestovný ruch

Regionálny rozvoj

Zákon č. 336/2015 Z. z.
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene…

Výstavba

Bytová politika a mestský rozvoj