« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Ochrana životného prostredia

Ochrana prírody a krajiny

Ochrana ohrozených druhov živočíchov a rastlín

Genetické zdroje a geneticky modifikované organizmy

Zákon č. 263/2015 Z. z.
o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania

Vodné hospodárstvo, ochrana vôd a ich využívanie

Ochrana ovzdušia

Odpadové hospodárstvo

Zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene…

Geologický výskum, prieskum a práce