« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Pracovná legislatíva

Zákon č. 351/2015 Z. z.
o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene…

Sociálna pomoc a podpora

Zákon č. 112/2015 Z. z.
o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene…

Sociálne poistenie a dôchodkové poistenie

Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí