« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Všeobecná vnútorná správa

Zákon č. 125/2015 Z. z.
o registri adries a o zmene…

Doklady

Územné a správne usporiadanie

Cudzinci a azyl

Zhromažďovanie a združovanie, politické strany, fondy a nadácie

Policajný a hasičský zbor

Ochrana a bezpečnosť

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Voľby a referendá

Živnostenské podnikanie

Verejné zbierky

Dotácie