« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Daňová oblasť, osobitné odvody a poplatky

Zákon č. 361/2014 Z. z.
o dani z motorových vozidiel a o zmene…
Zákon č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj
Zákon č. 359/2015 Z. z.
o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene…

Colná oblasť

Elektronické registračné pokladnice a platby v hotovosti

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

Finančná oblasť

Zákon č. 374/2014 Z. z.
o pohľadávkach štátu a o zmene…
Zákon č. 323/2015 Z. z.
o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

Štátne záruky a pomoc

Rozpočtové pravidlá

Poplatky a kolky

Finančná kontrola a audit

Zákon č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene…

Majetok a jeho správa

Vlastnícke vzťahy

Hazardné hry

Odškodnenie a rehabilitácia

Informatizácia spoločnosti

Dlhopisy (obsolentné zákony)

Štátne rozpočty za minulé roky (obsolentné zákony)