« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Regionálne školstvo

Zákon č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene…

Vysoké školstvo

Zákon č. 422/2015 Z. z.
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene…

Celoživotné vzdelávanie

Veda a technika

Deti a mládež

Šport

Zákon č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene…

Historický ústav