« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Energetika (vrátane teplárenstva a plynárenstva)

Zákon č. 321/2014 Z. z.
o energetickej efektívnosti a o zmene…

Nerastné suroviny a banská činnosť

Priemysel, trh a podnikanie

Ochrana spotrebiteľa

Zákon č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene…

Vnútorný a zahraničný obchod

Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov

Zákon č. 94/2013 Z. z.
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene…

Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie

Odštátnenie a privatizáciu majetku štátu, správa majetku štátu v podnikateľskej sfére

Zákaz chemických zbraní