« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Obrana Slovenskej republiky

Zákon č. 378/2015 Z. z.
o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene…

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo a polícia

Sociálne zabezpečenie vojakov (aj v pôsobnosti MV SR)

Odškodnenie

Vlastnícke vzťahy

Dotácie