« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Štátny jazyk

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

Zákon č. 126/2015 Z. z.
Zákon o knižniciach a o zmene…

Umenie

Média a audiovízia

Zákon č. 40/2015 Z. z.
o audiovízii a o zmene…

Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba

Zákon č. 189/2015 Z. z.
o kultúrno-osvetovej činnosti

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Zákon č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon

Ďalšie oblasti

Zásluhy národných dejateľov

Mestá kultúry