« Späť na zoznam zákonov

Ústavný súd Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.

V pôsobnosti orgánu verejnej moci