« Späť na zoznam zákonov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Hospodárska súťaž

Štátna pomoc

Zákon č. 358/2015 Z. z.
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene…