Zoznam zákonov Slovenskej republiky

Zoznam platných zákonov Slovenskej republiky rozčlenený podľa pôsobnosti orgánov verejnej moci.
Pre zobrazenie konkrétnych zákonov kliknite na názov orgánu verejnej moci, prípadne zadajte názov zákona do vyhľadávača na ľavej strane.
Viac informácií

Ministerstvá

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 49 zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 89 zákonov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 zákonov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 69 zákonov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 25 zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 62 zákonov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 7 zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 34 zákonov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 47 zákonov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 40 zákonov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 zákonov

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

Úrad vlády Slovenskej republiky 14 zákonov
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 2 zákony
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 zákony
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 4 zákony
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 zákony
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 4 zákony
Úrad pre verejné obstarávanie 1 zákon
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 zákonov
Národný bezpečnostný úrad 2 zákony
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 zákon
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 zákon

Ďalšie orgány verejnej moci

Národná rada Slovenskej republiky 6 zákonov
Prezident Slovenskej republiky 2 zákony
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 zákon
Národná banka Slovenska 21 zákonov
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 3 zákony
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 zákony
Zákony nepriradené konkrétnym orgánom verejnej moci 57 zákonov