0_0 Ako používať Knowww portál

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

  • Úvod
  • Čo je strom vedomostí?
  • Na čo je užitočný strom vedomostí?
  • Možnosti v rámci aplikácie Knowww
  • Vyhľadávanie stromu vedomostí Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • Prehliadanie zoznamu stromov vedomostí
  • Vyhľadávanie informácií v rámci stromu vedomostí Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
  • Prehliadanie informácií v rámci stromu vedomostí
  • Spôsob využívania stromu