Contact

Head office

Lewik, s.r.o.
Stupavská 8H
831 06 Bratislava

Slovak Republic

Office

Lewik, s.r.o.
Miletičová 25
821 09 Bratislava

Slovak Republic

Contact information

info@lewik.org

Billing information

Lewik, s.r.o.
Stupavská 8H
831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO: 50 631 071
Spoločnosť Lewik je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 116448/B


DIČ: 2120430037
IČ DPH: SK2120430037
Spoločnosť Lewik, s.r.o. je platcom DPH


Banking details: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4024360148/7500
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2436 0148