Produkty

Stromy vedomostí

Strom vedomostí vytvorený z dokumentu alebo iného materiálu vznikne jeho sémantickou dekompozíciou a štruktúrovaním tak, že sú v ňom identifikované všetky sémanticky významné entity. Ak nie sú pomenované, dostanú efektívny vyhľadateľný názov a následne sú klasifikované, tagované a umiestnené do stromovej štruktúry. Stromová sémantická štruktúra má implementované efektívne vyhľadávanie.

Súvisiace služby:

Lesy vedomostí

Les vedomostí obsahuje sadu súvisiacich dokumentov vo formáte sémantických stromov so spoločným vyhľadávaním nad týmito dokumentami. Príkladom takejto skupiny dokumentov sú základné zmluvy EÚ alebo zákon a jeho podzákonné predpisy.

Súvisiace služby:

Vedomostné základne

Vedomostná základňa je kombinácia stromov a lesov plne pokrývajúca istú problematiku.

Súvisiace služby:

Prehliadač stromov vedomostí

Prehliadač stromov vedomostí je voľne prístupné cloudové prostredie pre publikovanie stromov vedomostí a prácu s nimi, nevyžaduje inštaláciu a stačí len webový prehliadač na smartfóne, tablete, PC. Prehliadač verejných stromov je prístupný v rámci portálu Knowww.

Editor stromov vedomostí

Editor stromov vedomostí je cloudové prostredie pre vytváranie a údržbu stromov vedomostí.

Prehľady práv a povinností zo zákonov

V GDPR či zákone o kybernetickej bezpečnosti sú skryté desiatky regulácií dôležitých pre veľké organizácie ako sú ministerstvá, banky, podniky. Zabezpečiť súlad s nimi nie je jednoduchá úloha.

Prehľad práv a povinností je transformáciou regulácií zo zákona do zoznamu povinností a konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné pre splnenie daných povinností realizovať. Napr. v GDPR je 138 dôležitých povinností, mnohé z nich sú nepriame – vyplývajúce z práv fyzických osôb.