Novinky

Strom mesiaca

Svet regulácií a legislatívy je pre informatikov často veľkou neznámou. Aspoň základné vedomosti z oblasti práva a aspoň IT súvisiacej legislatívy by mal mať každý.

Tento strom vedomostí vyberá zo sveta práva to najdôležitejšie – od základných právnych pojmov až po aktuálne platné zákony a ich dôležité pasáže.

Svet regulácií, legislatívy a práva pre informatikov

Národný investičný plán SR na roky 2018 – 2030 pilotná verzia (NIP)

10/19/18

Kľúčový strategický dokument určujúci investičné priority Slovenka v nasledujúcich rokoch. Dôležitý pre všetkých, ktorí hľadajú nové biznis oportunity.

Definície dôležitých subjektov, ktorých sa týkajú právne predpisy - verzia 1

10/10/18

Kto je právnická osoba, prevádzkovateľ, veľký senát, žalovaný, mladistvý, agent, jednotka CSIRT, zamestnanec, daňovník, mŕtvy, regionálny hygienik, podnikateľ, ....?

Nie je jednoduché nájsť v niektorom z množstva zákonov, kde je definícia daného subjektu. Tento strom vedomostí vyhľadal definície zo 100 top zákonov za vás a môžete hľadať, čo potrebujete.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene adoplnení niektorých zákonov (BOZP)

10/05/18

Tento zákon sa týka každého pracujúceho. Aké sú práva zamestnanca, povinnosti zamestnávateľa. Čo môžete a čo nesmiete? Na tieto aj ďalšie otázky v oblasti BOZP nájdete rýchlo odpoveď v tomto strome vedomostí.