Žijeme v dobe informačnej explózie. Denne na nás pôsobí stále rastúce množstvo informačných zdrojov, s rôznou kvalitou obsahu. Tieto informačné zdroje nám zaberajú významnú mentálnu kapacitu a o to menej jej máme na serióznu prácu a vzdelávanie.

Preto je žiadúce mať k dispozícii pokročilé Web 3.0 nástroje, ktoré nám umožnia efektívnejšie poznávať, vzdelávať sa a vyhľadávať; pracovať nielen s informáciami, ale aj s vedomosťami v nich obsiahnutými.

Vízia

Používateľ nájde požadovanú informáciu v stromoch vedomostí na prvý pokus a do 3 sekúnd. Poskytnuté informácie sú dôveryhodné, presné, aktuálne a úplné.